Privacy Statement

Pro-Admin verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Pro-Admin BV

Pro-Admin BV, verder aangeduid als Pro-Admin verricht haar werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van (persoons)gegevens die een opdrachtgever heeft aangeleverd. Maar Pro-Admin verricht ook werkzaamheden waarbij zij zelf de zeggenschap over de persoonsgegevens heeft bijvoorbeeld omdat zij deze zelf heeft verzameld. In het eerste geval is Pro-Admin een Verwerker en in het tweede geval is Pro-Admin een Verwerkingsverantwoordelijke. Het privacy statement is hieronder dan ook opgedeeld in een stuk Pro-Admin als Verwerkingsverantwoordelijke en Pro-Admin als Verwerker.

Pro-Admin als Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerking van persoonsgegevens

Pro-Admin verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten (en hun personeelsleden) en potentiele klanten. Het gaat hierbij om bedrijfsnaam, naam, geslacht, adres, e-mailadressen, adviezen en welke dienstverlening wordt afgenomen.

De grondslagen om persoonsgegevens te verwerken voor Pro-Admin als Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

Op basis van een overeenkomst:

  • Fiscale advisering
  • Ondersteuning bij beroeps en bezwaarschriften
  • Begeleiding van belastingcontroles
  • Advisering ondernemingsvormen
  • Berekening van pensioenovereenkomsten

Op basis van een gerechtvaardigd belang, ter uitvoering van relatiebeheer en het werven van nieuwe klanten:

  • Het informeren via een nieuwsbrief (per e-mail) over fiscale en andere informatie over dienstverlening van Pro-Admin, die relevant is voor een ondernemer of diens medewerker(s)

Op basis van toestemming:.

  • Het beoordelen van door derden uitgebrachte offertes of aanbiedingen op het gebied van verzekeringen en pensioenovereenkomsten
  • Het verzorgen van belastingaangiftes

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Indien u aan Pro-Admin, persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.

Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.

Recht op dataportabiliteit, het recht om uw gegevens over te dragen van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit is beperkt tot die gegevens die op basis van een overeenkomst wordt verwerkt of met uw toestemming is vastgelegd.

Recht van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en meer specifiek voor marketing doeleinden.

Indien u voor een gegevensverwerking uw toestemming heeft gegeven dan heeft u altijd de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken, er is echter geen sprake van terugwerkende kracht.

Een verzoek tot uitoefening van uw rechten of het intrekken van toestemming kunt u indienen door contact op te nemen met Pro-Admin. Hier kunt u ook terecht met vragen. In het kader van het uitoefenen van rechten kan Pro-Admin vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs. (BSN en pasfoto gaarne u afschermen).

Beveiliging

Pro-Admin neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daarmee verenigbare doeleinden.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics:

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld:

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Pro-Admin en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Pro-Admin heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Pro-Admin geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Pro-Admin een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van pro-admin.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out:

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Pro-Admin) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Pro-Admin als Verwerker

Pro-Admin verricht ook werkzaamheden met persoonsgegevens die van de klant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de financiële administratie, salaris/verzuimadministratie, verzorgen van aangiftes inkomsten/vennootschap-, omzet- en loonbelasting. In deze gevallen is Pro-Admin een Verwerker. De opdrachtgever is de Verwerkingsverantwoordelijke.

Ook als Verwerker dient Pro-Admin de wetgeving na te leven. Uiteraard beveiligt Pro-Admin deze gegevens van klanten.

Alleen wanneer u uw gegevens wilt inzien, wijzigen, verwijderen of anderszins gebruik wil maken van uw wettelijke rechten, dan moet u contact opnemen met de opdrachtgever, vaak uw werkgever die Pro-Admin heeft ingeschakeld. Pro-Admin mag zelf dergelijk verzoeken niet afhandelen, het zijn immers niet haar gegevens. U kunt, vaak, nadere bijzonderheden nalezen in het privacy statement van de opdrachtgever van Pro-Admin.

Contact

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Pro-Admin doet kunt u contact opnemen via contactformulier op onze site.

Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten per post indient, verzoeken wij u telefoonnummer bij te voegen. Dan kunnen wij persoonlijk telefonisch controleren of u de juiste persoon bent.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Hoofddorp, 14 november 2018